ผู้ส่ง ข้อความ
สาวตาปรือ
ตอบตอบ: 22/10/2016 2:54 am    ชื่อกระทู้: วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Anonymous บันทึก:
Smile สุดยอด
อยากได้แผน และคอส
ทิพย์
ตอบตอบ: 12/05/2012 1:51 pm    ชื่อกระทู้: วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Smile สุดยอด
ศาลาวัด
ตอบตอบ: 05/05/2012 11:50 pm    ชื่อกระทู้: วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เขาม๊ายมี Very Happy
pOoh
ตอบตอบ: 05/05/2012 9:38 pm    ชื่อกระทู้: วิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3204-2205 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 คุณครูท่านใดมีแผนการสอนวิชาดังกล่าวบ้างคะ