ผู้ส่ง ข้อความ
pOoh
ตอบตอบ: 30/05/2013 1:37 pm    ชื่อกระทู้: สื่อการสอน เรื่อง วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เป็นสื่อนำเสนอข้อมูล ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 สำหรับระดับชั้น ปวช. จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา เผื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน