ผู้ส่ง ข้อความ
pOoh
ตอบตอบ: 29/07/2013 10:14 am    ชื่อกระทู้: ผลงานนักศึกษา รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ปกนิตยสาร ผลงานของนักศึกษาระดับ ปวส. รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบหน้า สิ่งพิมพ์ การทำพาด หัวข้อ การจัดคอลัมน์ และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ์