ผู้ส่ง ข้อความ
arts2499
ตอบตอบ: 25/07/2017 10:39 pm    ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์

Very Happy
ครูมอลลี่
ตอบตอบ: 18/12/2013 3:52 pm    ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน เป็นกำลังใจให้นะคะ Very Happy
ketyoyo
ตอบตอบ: 24/10/2013 1:22 pm    ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์

ท่านใด ที่ไม่สามารถ ดาวน์โหลดได้ โปรดสมัครสมาชิกก่อนนะครับ Smile
ketyoyo
ตอบตอบ: 24/10/2013 12:52 pm    ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์

Smile
ketyoyo
ตอบตอบ: 24/10/2013 12:40 pm    ชื่อกระทู้: เอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์

เรียน คณะครู แผนกช่างก่อสร้าง ทุกท่าน
ผม นายอาทิตย์ สุทธพันธ์ ครู ชำนาญการ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาท่อและสุขภัณฑ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ขึ้น ซึ่งภายในประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกหัดและใบงาน เป็นต้น กระผมได้นำมาเผยแพร่ให้กับคณะครูและผู้สนใจทุกท่าน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้างและสาขาที่เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านเข้าชม และลงความเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ขอบคุณครับ

Very Happy1.pdf
 คำจำกัดความ:

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:   1.pdf
 ขนาดไฟล์:  955.83 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  65960 ครั้ง