ผู้ส่ง ข้อความ
ครูมอลลี่
ตอบตอบ: 18/12/2013 3:50 pm    ชื่อกระทู้: ใบงานเรื่อง การแทรกรูปร่างสำเร็จรูป

ขอคำเสนอแนะด้วยนะคะ Smile
ครูมอลลี่
ตอบตอบ: 18/12/2013 3:41 pm    ชื่อกระทู้: ใบงานเรื่อง การแทรกรูปร่างสำเร็จรูป

ใบงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 ระดับชั้น ปวช. จุดไหนที่มีข้อบกพร่อง สามารถนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอนค่ะ Smile


.pdf
 คำจำกัดความ:
การแทรกรูปร่างสำเร็จรูป

ดาวน์โหลด
 ชื่อไฟล์:  .pdf
 ขนาดไฟล์:  223.43 กิโลไบต์
 ดาวน์โหลด:  584 ครั้ง