ผู้ส่ง ข้อความ
pOoh
ตอบตอบ: 24/05/2014 11:45 am    ชื่อกระทู้: กิจกรรมเสริมเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ